Artigues Sanabria | Auditori Enric Granados


Autors: Ramon Artigues, Ramon Sanabria, arquitectes
Localització: C./ Pi i Margall N.5. Lleida
Obra: 1985 - 1995


Promotor: Ajuntament de Lleida
Constructora: Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
Col·laboradors:
Vidal García, Arquitecte Tècnic
Robert Brufau, Estructures
Joan Briz i Joan Fumadó, Instal·lacions
Higini Arau, Acústica
Any de projecte: 1983
Pressupost: 8.209.370 €

Sup. construïda: 8.305 m2


Memòria:

La ubicació d’un Auditori al solar que ocupava antigament el Mercat de Magdalena, s’estableix com un element generador i vitalitzador de l’activitat musical i cultural de la ciutat de Lleida.

L’emplaçament escollit, afavoreix la ubicació d’un edifici representatiu i amb certa entitat des de varis punts de vista, com ordenador de la zona, com finalitzador de l’eix comercial i zona de vianants de la ciutat, i com suport a la creació de la plaça.

El projecte planteja un volum edificat a la manera d’un gran contenidor. Es tracta d’un extens programa funcional que comparteixen dues sales públiques d’audicions musicals, un conservatori de música amb tots els serveis annexos i un espai d’exhibició de restes arqueològiques.

Es disposa d’un gran buit central per a la ubicació de la gran sala de concerts, rodejada en tota la seva altura pels aularis i els diferents serveis del conservatori. D’aquesta manera, s’aconsegueix donar una resposta adequada a les façanes laterals, vinculades a l’ambient urbà de la ciutat, i es disposen les peces més singulars en la façana principal.

S’ha optat per col·locar la sala principal de concerts a la planta d’accés a l’edifici, amb la finalitat de facilitar la circulació tant dels accessos a la Sala des del Hall, com de la sortida d’emergència vers els carrers laterals. La capacitat de la Sala d’Audicions és de 803 persones, mitjana òptima i idònia per les condicions d’ús de la ciutat, sobretot tenint en compte la disposició d’una altra sala d’audicions menor, situada a la planta sòtan de capacitat més reduïda, 243 persones, que pot complir i complementar la sala major, i on poden desenvolupar-se els assajos, concerts més restringits de públic, sala per exàmens del conservatori o com a sala de conferències i projeccions.
Fotografies:


Plànols:No hay comentarios:

Publicar un comentario