Artigues Sanabria | Residència UdLLocalització: Campus UdL – Universitat de Lleida. Àrea de Cap Pont 
Obra: 1997 - 2000 
Autors: Ramon Artigues, Ramon Sanabria, arquitectes 
Promotor: Campus – Apartaments Universitaris. Necso – Entrecanales Cubiertas 
Constructora: NECSO
Col·laboradors: 

 Pere Rius, Arquitecte Tècnic
Robert Brufau, Estructures
Francesc Labastida, Instal·lacions
Imogep, Instal·lacions
PEM: 2.088.763 €
Sup. Construïda: 7.618 m2


Memòria:
L’edifici s’implanta dins d’un conjunt d’equipaments universitaris per a la Universitat de Lleida.

La Residència es troba en un extrem del Campus, concretament sobre l’avinguda que discorre al costat del riu Segre. A l’altre extrem ens trobem amb l’Edifici Centre de Cultures, Biblioteca i Centre Cultural. Tots dos edificis giren i fan cantonada. D’aquesta manera es formalitzen perpendicularment al Passeig i aconsegueixen envoltar i embolicar parcialment l’interior de l’espai verd i de relació del campus.


El desnivell existent entre el passeig i l’interior de l’espai verd, es soluciona mitjançant unes plataformes que lliguen les diverses facultats i que fan de miradors i terrasses sobre l’espai interior.

L’edifici planteja un basament sòlid que permet organitzar d’una manera més lliure el programa i els diferents requeriments funcionals de les plantes superiors. S’estableix una volumetria en que les façanes que donen sobre vials públics estan tractades com façanes planes, seguint la traça i alineacions dels carrers; mentre que la disposició d’una volumetria més lliure per part de la façana abocada a l’espai interior, permet establir una relació formal amb les altres Facultats. Aquesta volumetria més lliure respon als volums de les diferents unitats residencials que provoquen el trencament de la façana i permeten articular els vestíbuls i passadissos de distribució interior. El trencament de la façana comportarà una gran entrada de llum i visió de l’espai exterior tant a les zones d’estudi vidriades com a les zones de distribució.


Fotografies:Plànols:
No hay comentarios:

Publicar un comentario