Sanabria-Mangado-Puig | Torres la LlotjaLocalització: Av. Tortosa amb c. Baró de Maials
Obra: 2007 - 
Arquitectos:Ramon Sanabria, Patxi Mangado, Ramón María Puig
Estat: en procès
Promotor: Promociones y COnstrucciones CERBAT S.A.
Pressupost: 23.359.772 e
Col·laboradors: Josep Gallego, Paulo Fernández, Richard Kralovic.
Superfície construïda: 44.685m2


Memòria:
La pròpia disposició dels edificis provocarà una certa dualitat entre ells. Així no només seran dos edificis, sinò que cadascún d'ells incorporarà dues volumetries, tendint a provocar compositivament una composició volumètrica més complexa i a la vegada més disciplinada amb l'organització de la pròpia planta. 
Aquesta dualitat també intervindrà en els propis materials (vidre i pedra) que aniran determinant la imatge del conjunt, disposats en traços estratègics però que a la vegada solucionen les visuals i els assolejos de les tipologies d'habitatges. 

Imatges:
Plànols:


No hay comentarios:

Publicar un comentario