Artigues Sanabria | Escola Oficial d'Idiomes




Autors: Ramon Artigues, Ramon Sanabria, Arquitectes
Localització: C./ Vidal i Codina. Lleida 

Obra: 1992 - 1996 

Promotor: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Constructora: Obras y Servicios Hispania S.A.
Col·laboradors: Joan Solé, Arquitecte
Josep Lluís Montserrat, Arquitecte
Virgínia Otal, Arquitecte Tècnic
Vidal García, Arquitecte Tècnic
Antonio Massagué, Estructures
Any de projecte: 1991
Pressupost: 2.121.337 €
Sup. construïda: 3.531 m2 



Memòria:
El projecte planteja l’edifici en un bloc lineal que discorre paral·lelament a la futura rambla de Pardinyes.

El programa docent s’organitza en aquest bloc i diferencia les zones d’aularis i laboratoris de les zones públiques i representatives, com ara la sala d’actes i la biblioteca. Aquestes zones es disposen en dos cossos de geometria complexa i potencien l’accés a l’edifici.

El vestíbul se soluciona amb un gran volum buit, a la manera d’un lobby, amb la qual cosa es fa penetrar l’espai-plataforma exterior cap a l’interior amb la màxima fluïdesa. Aquest vestíbul tindrà vocació de plaça pública coberta, introduirà complexitats en la seva secció i actuarà com a autèntic punt de trobada i intercanvi de l’escola.

La façana de ponent es tancarà al màxim, per protegir a l’edifici del sol de l’oest i a la vegada s’obriran estratègicament unes petites obertures en el mur, per aconseguir els diferents jocs de llum i penombres en els passadissos d’accés a les aules, en contraposició amb les llums més fredes i blavoses de les aules orientades oposadament, i que disposaran d’obertures totalment funcionals.

Els matisos tendeixen a acompanyar amb naturalitat les intencions del propi projecte, així el totxo pintat contrastarà amb la perfecció dels vidres i aluminis i l’estuc blanc de la façana oest es tenyirà dels colors rosats de ponent en clara al·lusió a les absències i als buits. Interiorment les respostes seguiran els conceptes inicials, i els materials, tot i sent els mateixos, seran llegits i interpretats de forma diferent per les diferents intensitats i tonalitats de la llum.



Fotografies:









Plànols:










No hay comentarios:

Publicar un comentario