de Pablo + Benedito | CREA


Situació: campus Cappont UdL
Autors: 
Maite de Pablo Sáenz i Josep Benedito i Rovira, Yolanda Martínez (col·laboradora)
Superfície útil total: 2.719 m2
Superfície construïda: 3.113 m2
Projecte: 2001
Construcció: 2002-2003
Instal·lacions: Einesa (Alfred Guitart)
Estructures :
Cabezas & Góngora (Francisco Cabezas)
Arquitecte tècnic: Joan Olivart
Promotor: UdL Universitat de Lleida
Constructores:
Fcc (1ª Fase: Estructura)
Lluís PuigdevallL, SL (2ª Fase: Tancaments i acabats)
UTE Eipsa-Intesa (2ª Fase: Instal·lacions)
Fotògrafs: Josep Benedito i Adrià Goula
Pressupost: 6.418.809,27 €
Premis:
1er premi Bonaplata atorgat per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Edició 2005 en la categoria de Nova realització Industrial
1er premi de la 2ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida en la categoria A. Edificis de Nova Planta d’ús públic.
Situació: Plaça Ricard Vinyes

Memòria:

L'edifici del Centre de Recerca d’Energia Aplicada (CREA) es situa a l'àrea universitària de Cap Pont, delimitant aquesta per la franja Sud.

Els següents condicionants de partida per al disseny de l'edifici: alineació de façana al vial corb que delimita el campus per tal d'aprofitar al màxim el recinte universitari i de comunicar òptimament l'àrea de tallers amb aquest vial; implantació de gran part del programa en planta baixa per evitar transmissió de vibracions, càrregues excessives, etc...; flexibilitat màxima dins dels tres paquets de que consta el programa (tallers, laboratoris, despatxos), per tal de permetre adequar-los a mesura que es perfilin les necessitats; donat el seu caràcter de centre d'investigació/recerca, potenciar al màxim la privacitat dels espais de recerca (introversió); aconseguir amb els elements arquitectònics un edifici amb un alt nivell d'estalvi energètic; estructuren l’edifici en tres blocs diferenciats per usos, en funció del programa :

a) Un que acull l’àrea de tallers, sales de muntatges experimentals. Se situa paral·lel al carrer per afavorir els accessos rodats i té una volumeria més contundent considerant els seus requeriments de doble alçada i privacitat (assaig de prototipus).

Així mateix seguint els requeriments de programa, ocupa un cos independent de la resta de l’edifici.
b) Àrea de laboratoris i assaigs situats en planta baixa amb façana a l’interior del campus i ben comunicats amb l’àrea de despatxos d’investigadors responsables que se situen davant, a l’altre costat del passadís.
c) Despatxos/seminaris, disposats davant de laboratoris i que donada la seva dimensió i característiques d’ús s’estructuren en 2 plantes per aconseguir la mateixa orientació i tipologia, a més d’un nucli d’administració situat en planta baixa, al costat del vestíbul d’accés.

Un espai obert central enjardinat separa el nucli de tallers (més sorollós) de la resta de l’edifici.

Condicionats per al disseny de l’edifici:
· Donat el seu caràcter de centre d’investigació/recerca, potenciar al màxim la privacitat dels espais de recerca (introversió).
· Aconseguir amb els elements arquitectònics un edifici amb un alt nivell d’estalvi energètic.
· Alineació de façana al vial corb que delimita el campus per tal de configurar el perímetre del recinte universitari.
· Implantació de gran part del programa en planta baixa per evitar transmissió de vibracions, càrregues excessives, etc.
· Flexibilitat màxima dins dels tres paquets de que consta el programa (tallers, laboratoris, despatxos), per tal de permetre adequar-los a mesura que es perfilin les necessitats.

Característiques més significatives de l’edifici:
· Edifici lineal, amb poca alçada que a través de la torre d’instal·lacions, recupera l’alçada genèrica de la resta d’edificis del campus.
· Façana al carrer en formigó, buscant per una banda l’aïllament visual i per altre evitar la transmissió de soroll. Dos grans pòrtic marquen els molls de càrrega, que són la interrelació entre tallers i carrer.
· A l’interior del campus la façana és de xapa metàl·lica, recuperant el mateix material que usen part dels edificis del campus. Les grans caixes, també en xapa, sobre la coberta, recullen instal·lacions especials i serveixen de lluernaris als laboratoris.
· Presencia d’instal·lacions especials en punts representatius de l’edifici: plaques fotovoltaiques verticals en façana, horitzontals en coberta, plaques solars tèrmiques, amb tubs de buit i amb col·lector pla en coberta, amb fàcil accés per fer més útil el programa d’investigació, equips de cogeneració, aportació natural, dins la mateixa arquitectura de calor i fred (aïllament e inèrcia tèrmica).


Fotografies:Plànols:


Maqueta:
No hay comentarios:

Publicar un comentario