B01 | FACULTAT DRET I ECONOMIA UdL


Localització: Campus Cappont
Autors: B01 Arquitectes
http://www.b01arquitectes.com/
Promotor: Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.
Any de projecte: 1998
Obra: 2000
Superfície: 7.860 m2
Pressupost: 4.200.000€

Premis: Primer premi concurs.
Selecció IX Bienal d’ arquitectura de Venècia 2004Memòria:
Morfològicament l'edifici es configura com un "alter ego" dels seus veïns, quant al front que dona sobre el talús verd de contenció del riu, mentre la façana del Campus s'adequa a les condicions específiques d'edifici final de l'agrupació de facultats. Els dos accessos des del carrer Jaume II i Campus, venen indicats en façana, per unes grans obertures que ajuden a configurar el sentit circulatori del Hall.

La forma corba del bloc corresponent als Departaments (més del 50% de la superfície), té una doble justificació: Per una banda els despatxos s'obren i ocupen el màxim perímetre orientat al Sud. Per altra banda, la concavitat interior afavoreix la concentració de les comunicacions verticals així com l'agrupació de la resta del programa i, exteriorment, la integració volumètrica amb l'edifici complementari veí, acabant la seqüència de les facultats del front de riu i ampliant l'espai en relació a la peça allargada de la residència d'estudiants ja construïda.

Fotografies:
 
 Plànols:No hay comentarios:

Publicar un comentario